Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kamusal İletişim Kampanyası ve Çevrimiçi Eğitim Programları Projesi

Image 3

İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kamusal İletişim Kampanyası ve Çevrim içi Eğitim Programları Projesi, ebeveynlerin madde bağımlılığı ile ilgili olarak çocuklara yönelik riskler konusunda farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır.

İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile 2015 yılında bir protokolle söz konusu projeye başlanmıştır. Bu proje çerçevesinde, birinci aşamada 12-18 yaş arası (risk grubu) çocuğu olan 6 anne ile bir fokus grup çalışması yapıldı. İkinci aşamada ise, fokus grup çalışmasından elde edilen verilerden hareketle, yine 12-18 yaş arasında çocuğu olan farklı sosyo-ekonomik gruplardan anneler yönelik bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu saha çalışması İzmir kent nüfusuna yönelik olarak 403 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, bu iki aşamada elde edilen bulgular medyalandırılarak kamuoyuyla paylaşılmış ve bir kampanya stratejisi, mesaj ve slogan geliştirme Panel gerçekleştirilmiştir. Panele, İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden proje ile ilgili çalışanlarının yanı sıra İzmir Emniyeti’nden ve MEB’ndan da yetkililer de katılmışlardır. Panel sonunda “Emin olmak için farkında olun” sloganı benimsenmiş ve temel strateji, çocuklarının karşılaşacağı riskler hakkında ebeveynlerin, özellikle de annelerin farkındalığını artırmaya yönelme olarak saptanmıştır.

Bu strateji ve slogan, üç arklı yaratıcı ekibe verilmiş, bu ekiplerce kamusal iletişin kampanyasında kullanılacak üçer adet afiş, radyo, TV ve sinema spotu Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi olanaklarıyla üretilmiştir. Ayrıca yine bu strateji çerçevesinde, biri gençlere, diğeri ise ebeveynlere yönelik madde bağımlılığı hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan iki adet çevrim içi eğitim programı Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi tarafından üretilmiştir. Tüm bu içerikler www.farkindaol.org ve www.maddebagimliligiylamucadele.org alan adları altında bir portaldan sunulmuştur.

Madde Bağımlılığıyla Mücadele
Kamusal İletişim Kampanyası

Kampanya Afişleri
Radyo Spotları
TV Spotları